overlay
Case

Med förtroende som konkurrensmedel

I tider av ökad globalisering, med större konkurrens från växande ekonomier, finns det fortfarande affärsförhållanden som bygger på närhet och gemensam företagskultur. Luleå Generatorservice driver sin verksamhet i en sådan miljö. Precis som vi på Andrénverken. 

Luleå Generatorservice

Luleå Generatorservice är ett ledande specialistföretag med inriktning på service, reparation och ombyggnad av generatorer och omformare. Med löpande uppdrag för järnväg och vattenkraft är företaget en viktig länk för en fungerande infrastruktur.

 • Bildat 2001 i Luleå
 • Världsledande inom service och underhåll av kraftgenerering
 • Omsättning: 82 milj. kr (2013)
 • 30 st. anställda

Vid Luleå Generatorservice arbetar man med service, ombyggnad och reparationer. Järnvägens roterande frekvensomformare och vattenkraftverkens generatorer är företagets specialområden. Marknaden är väl avgränsad och i branschen känner alla till Luleå Generatorservice. Företaget har gott renommé, med kunniga specialister som alltid levererar ett pålitligt resultat. Man fungerar som en effektiv verkstadsresurs där bl.a. en tidigare lokverkstad utrustats för att ta hand om stambanans omformare.

Då Luleå Generatorservice grundades 2001 hade man redan experter med lång erfarenhet från tidigare verksamhet i organisationen. Vikten av att arbeta med människor och företag som man har förtroende för avspeglas tydligt när Anders Eriksson, vd på Luleå Generatorservice AB, beskriver synen på bra leverantörer.

Inga svaga länkar

– Vi behöver leverantörer som tänker som vi. Hela kedjan måste hålla, från produktion av komponenter till montering och slutfört projekt enligt plan. Med rätt leverantörer vet vi att vi klarar våra åtaganden, säger Anders.

De tänker och agerar som vi gör, det fungerar hela vägen.

Anders Eriksson, Luleå Generatorservice AB

På Andrénverken producerar vi elektroplåt och polariserad plåt till de generatorer och omformare Luleå Generatorservice reparerar och underhåller. De tunna, stansade plåtarna anpassas till varje projekt och vi tillverkar själva de verktyg som behövs i produktionen. Med full kontroll över hela tillverkningsprocessen kan vi garantera kvalitet och leveranstider.

Förtroende som håller

Detta är ett av många exempel på hur företagskulturen lägger grunden till långsiktiga kundrelationer. Våra kontakter med Luleå Generatorservice var etablerade redan innan företaget grundades. Samarbetet och leveranserna från Andrénverken har därför varit en naturlig koppling hela tiden.

På Luleå Generatorservice vill man ha sina leverantörer på så nära håll som möjligt. Norrländska företag ligger alltid bra till och svenska leverantörer prioriteras.

Även när prisnivåer hos tillverkare på andra håll i världen ser lockande ut kan andra faktorer avgöra valet av leverantör. För oss på Andrénverken är förtroendekapitalet en värdefull tillgång.

– Inställningen till uppdragen och ansvaret för uppgjorda överenskommelser hanteras inte likadant överallt. På Andrénverken har man rätt kompetens för att producera vår plåt. Och man tänker och agerar som vi gör. Därför fungerar det hela vägen, intygar Anders Eriksson på Luleå Generatorservice.

 

Dela artikel med: Dela artikel
 • E-post
 • Linkedin

Luleå Generatorservice

Luleå Generatorservice är ett ledande specialistföretag med inriktning på service, reparation och ombyggnad av generatorer och omformare. Med löpande uppdrag för järnväg och vattenkraft är företaget en viktig länk för en fungerande infrastruktur.

 • Bildat 2001 i Luleå
 • Världsledande inom service och underhåll av kraftgenerering
 • Omsättning: 82 milj. kr (2013)
 • 30 st. anställda
Dela artikel med: Dela artikel
 • E-post
 • Linkedin

Få alla nyheter på e-post

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna från Andrénverken direkt i din inkorg.

image description

Läs mer om Andrénverken. Få vår broschyr på e-post.

Vi skickar dig gärna vår företagsbeskrivning som PDF direkt till din e-post. Enkel att spara, enkel att skriva ut.

image description