VÅRA TJÄNSTER

Vår kompletta uppsättning tjänster ger oss en unik ställning i branschen. Vi behärskar alla led i förädlingskedjan som krävs för att vi ska kunna agera som en komplett leverantör. Välj de tjänster som gör oss till din bästa samarbetspartner.

close btn
Next tab Prev tab
 • VERKTYGSBUNDEN TILLVERKNING

  Med egen tillverkning av plåtformningsverktyg har vi mycket goda förutsättningar att erbjuda bearbetade plåtdetaljer av högsta kvalitet med konkurrenskraftig produktionsekonomi. Med rätt utrustning och kvalificerad yrkeskunskap är detta många gånger ett mer ekonomiskt alternativ än t.ex. laserskärning. Metoden innebär större kapacitet, bättre repeterbarhet, noggrannare kontroll och exakthet. Vår maskinpark är utrustad med automatpressar, excenterpressar, kantpressar och hydraulpressar. Vi är rustade för att hitta rätt lösning för mycket kvalificerade uppdrag.

  Våra egentillverkade verktyg skapas efter ett unikt behov.

 • VERKTYGSOBEROENDE TILLVERKNING

  Då skärande bearbetning är ett bättre alternativ, eller utgör ett värdefullt komplement i produktionsprocessen, då har vi kapaciteten och yrkeskunskapen som krävs för ett fullgott resultat. Vi arbetar verktygsoberoende med laserskärningssystem, skärande fleroperationsmaskiner och avgradningsmaskiner. Vi har dessutom resurser för avancerad mätning med noggrannhet +/- 0,001 mm.

  Verktygoberoende tillverkning är ett flexibelt och snabbfotat komplement till den verktygsbundna tillverkningen.

 • SVETS OCH SAMMANFOGNING

  Många av våra kunder ser stora fördelar med att ha tillverkningen av komponenter och plåtdetaljer samlad hos en leverantör med hög kompetens i alla produktionsled. Här är vår erfarenhet och yrkesskicklighet inom svets och sammanfogning en viktig faktor. För robotsvetsning och manuell Mig-Magsvetsning har vi operatörscertifikat enligt EN 287. Vi har också egen kapacitet för pressvetsning och impulssvetsning, vilket sammantaget ger oss alla förutsättningar att serva våra kunder optimalt.

  Genom effektiv svetsning och sammanfogning under samma tak som plåtbearbetningen kan våra kunder undvika extra transporter och mellanlager.

 • SUPPLY CHAIN

  När industrin strävar efter att minska antalet leverantörer, bygger vi vår konkurrenskraft på flera länkar i förädlingskedjan. Från råvara till komplett leverans, Just in Time. Funktioner som montering och lagerhållning med kundanpassad paketering, distribution och administration är avgörande för framgångsrika samarbeten. Inköp för kunds räkning och kopplingar direkt till uppdragsgivarens affärssystem ställer avancerade krav. Detta har vi byggt in i vår Supply chain. Vårt omfattande kvalitetsledningssystem, med ISO-certifieringar, analys- och felsökningsprogram säkerställer löpande produktion utan störningar hos våra kunder. 

  Vår bästa egenskap är vår helhetsservice. Vi levererar inte enbart produkter, vi levererar lösningar som ger våra kunder konkurrensfördelar.

Maskinpark för kompletta åtaganden

Med vår välutrustade produktionsanläggning kan vi erbjuda en optimal kombination av bearbetningsmoment. Din produkt och dina kvalitetskrav är utgångspunkten för vilka delar av vår maskinpark vi utnyttjar för att ge dig en komplett leverans med rätt kvalitet i rätt tid.  

Verktygsbunden tillverkning

image description

Automatpressar

Basen i vår produktionsutrustning, med ett antal pressar för plåtbearbetning i medelstora serier. Bestyckningen med en väl dimensionerad standardutrustning gör oss mycket flexibla. Vi kan bearbeta med många verktyg i samma press och snabbt ställa om med täta verktygsbyten. Vår satsning gör att även leveranser av mindre serier är intressanta.

 • Presskraft från 25–250 ton
 • Bordsstorlekar från 400x560 mm till 1250–2250 mm
 • Maximal verktygshöjd
 • Kapacitet: matarverk från 0,2 mm till 6 mm
 • Bandbredd från 6 mm till 1000 mm
image description

Produktionsverktyg

Produktionsteknik på Andrénverken omfattar alla led i produktionskedjan. Konstruktion och tillverkning av våra egna plåtformningsverktyg är en styrka i vårt kompletta åtagande för våra kunder. Kunskapen om hur verktyg ska byggas för störningsfri produktion med långsiktig ekonomi är en bra utgångspunkt för våra långsiktiga kundrelationer.

 • Verktyg
 • Fixturer
 • Verktygsunderhåll
image description

Excenterpressar

Här formar vi plåt i mindre eller medelstora serier och kan utföra fler moment. Ett bra komplement till produktionen i automatpressarna. Vår egen konstruktion och tillverkning av verktyg innebär en kostnadseffektiv kvalitetssäkring av produktionen i dessa pressar. 

 • Presskraft från 25-250 ton
image description

Hydraulpressar

En viktig del av maskinparken som ytterligare breddar vår omfattande produktionskapacitet. Avancerad plåtformning med djupdragning av detaljer som kräver den tekniken för ett gott resultat. Med egentillverkade verktyg har vi konkurrenskraftiga förutsättningar, även för korta serier.  

 • Presskraft från 250 till 500 ton
 • Bordsstorlek från 1000x1000 mm till 1300x2190 mm
 • Verktygsvikter upp till 3500 kg
image description

Kantpressar

Ytterligare ett värdefullt komplement i vår produktionsutrustning. Dessa pressar är den optimala utrustningen för de små serierna, ända ner till styckvis plåtbearbetning. Här använder vi allmänna verktyg och bockar tyngre detaljer av större dimensioner.  

 • Presskraft från 80-220 ton
 • Max. bocklängd 3000 mm
 • Tolerans med noggrannhet upp till ±0,3°

Verktygsoberoende tillverkning

image description

Laserskärningssystem

Den verktygsbundna tillverkningen är ofta att föredra, men när förutsättningarna talar för laserskärning, då har vi även rätt utrustning och kunskaperna för att utföra dessa moment med bästa möjliga resultat. Små serier och kraftiga dimensioner i plåttjocklek är faktorer som kan bidra till att vi väljer den här produktionstekniken.

 • Max. storlek på plåt 3000x1500 mm
 • Svartplåt, rostfritt eller förzinkad plåt
 • Plåttjocklek svartplåt 0,5–20 mm
 • Plåttjocklek rostfritt 0,5–15 mm
 • Oxygen- eller nitrogenskärning
 • Koppar: 0,3-8mm
 • Aluminium: 0,5-12mm
 • Mässing: 0,3-8mm
image description

Skärande Fleroperationsmakiner

Vi levererar kompletta, bearbetade plåtdetaljer. De enheter som exempelvis ska förses med gängade hål eller behöver bearbetas efter svetsning blir färdigställda i våra fleroperationsmaskiner. Resultatet blir helt färdiga produkter med ytterst snäva toleranser.

 • Rörelse X: 1016 mm, Y: 508 mm, Z: 635 mm
 • Bordsstorlek 1200x600 mm
image description

Mätning

Med avancerad mätteknik får vi underlag för den dokumentation som följer våra leveranser. Vi gör kontrollmätningar vid varje leverans. Mätvärden och avvikelserapporter ger värdefull information till vår egen verktygskonstruktion inför fortsatt optimering av kravspecifikationer. 

 • Max. storlek på mätobjekt B1000xD600xH500 mm
 • Mätnoggrannhet: ±0,001 mm
 • 3D-mätning
 • Mätning mot step-fil

Svets & sammanfogning

image description

Robotsvetsning

I vår svetsavdelning förfogar vi över flera tekniker som gör att vi kan arbeta flexibelt med optimala produktionsmetoder för varierande moment och förutsättningar. Robotsvetsningen, med den högre repeterbarhet den innebär, har stora fördelar när det gäller större serier.

 • Max. längd 1600 mm
 • Max. vikt 500 kg
 • Operatörscertifikat enl. EN 287
image description

Manuell svetsning

Då vi hanterar större konstruktioner och då seriestorlekarna är mindre är manuell svetsning många gånger den bästa metoden. Våra skickliga medarbetare behärskar tekniken som garanterar resultat som motsvarar kundernas krav och förväntningar.

 • Mig-, Magsvetsning
 • Stål, rostfritt och aluminium
 • Operatörscertifikat enl. EN 287
image description

Pressvetsning

En manuell teknik där vi monterar mindre komponenter. Ett kompletterande sammanfogningsmoment som medför liten påverkan på detaljernas material.

 • Bordsstorlekar från 100x80 cm till 150x150 cm
image description

Impulssvetsning

Den här tekniken för kompletterande sammanfogning, exempelvis av detaljer med olika godstjocklek, innebär minimal värmepåverkan på materialen, som därför behåller sina ursprungliga materialegenskaper.

 • Bordsstorlek 180x180 cm

Supply chain

image description

Montering

Vi tar ett stort ansvar för störningsfri drift i våra kunders produktion. Vår kompetens för flera moment i tillverkningen underlättar processen. Genom att montera och leverera kompletta detaljer förenklar vi logistiken och minimerar ledtider.

image description

Lagerhållning

Vi lagerhåller material och komponenter som krävs för att snabbt kunna tillgodose våra kunders behov. Vi kan på så sätt agera mer flexibelt och garantera snabba leveranstider, Just in Time.

image description

FAT (factory acceptance testing)

Genom att optimera våra rutiner för effektiva acceptanstester kan vi säkerställa bästa möjliga kvalitet inför våra leveranser.

image description

3:e partsinköp

Med många års erfarenhet av materialinköp har vi stor kunskap på området och goda relationer till våra leverantörer. Det kommer våra kunder tillgodo när vi erbjuder ett ökat ansvar för produktionskedjan genom strategiska inköp av material, kopplade till vår produktion.

image description

EDI-kopplingar

Genom EDI-kopplingar mot våra kunders och leverantörers affärssystem kan vi erbjuda effektiva beställnings- och leveransrutiner.

Läs mer Dölj beskrivning
image description

Läs mer om Andrénverken. Få vår broschyr på e-post.

Vi skickar dig gärna vår företagsbeskrivning som PDF direkt till din e-post. Enkel att spara, enkel att skriva ut.

image description